Kde nás nájdete

Kontakty:
Telefón: 0911099449
E-mail: qeezyy.info@gmail.com

Fakturačná adresa:
QEEZYY s.r.o
Družstevná 741/7
Bardejov 085 01

IČO: 52533077
DIČ: 2121064748
IČ DPH: SK2121064748

Sme platcami DPH.
Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Prešov
oddiel: sro, vložka číslo: 38741/P.

Dozorný orgán
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 051/772 15 97
fax č. 051/772 15 96

Kontaktný formulár